Vertrouwenscontactpersoon VIOS Volleybal

Als volleybalvereniging willen wij, dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hiervoor zorg te dragen, heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Binnen onze vereniging kunnen wel eens zaken spelen, die ongewenst zijn of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar, dat je liever iemand spreekt, die helemaal onafhankelijk is en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.

Onze vertrouwenscontactpersoon stelt zich hieronder voor.

Mijn naam is Marlies Stoteler. Jarenlang ben ik actief lid van VIOS volleybal geweest. Sinds de geboorte van mijn kinderen volleybal ik niet meer, maar heb ik gekozen voor andere sporten. Verder ben ik werkzaam als leerkracht in het speciaal basisonderwijs.
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, is dit een teken, dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen; ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand te praten, die onafhankelijk is en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Iedereen – jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden etc. – moet zich vrij voelen om mij te bellen of te mailen. Dus heb je een vraag of wil je mij iets voorleggen, voel je dan vrij om mij te bellen of te mailen. Ik ben bereikbaar op 06 –10014795 of per mail: vertrouwenscontactpersoon@sportcentralevios.nl

Ik ben er ook voor vragen, die kunnen spelen, vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen, die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent, dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan zo voorkomen worden. Voorbeelden van ongewenste situaties zijn:
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of
coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken
heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken, die tussen jou en mij plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreek ik geanonimiseerd – zonder aan te geven over wie het gaat – met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit, dan zal de vertrouwelijkheid, en daarmee ook de anonimiteit, worden opgeheven. Uiteraard wordt de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Zoals je ziet, probeert Vios Volleybal op deze manier een klimaat te scheppen, waarin elk lid zich prettig voelt en waarbij het niet vreemd is om kritisch te zijn op het functioneren van de vereniging. Hiermee kunnen we elkaar helpen om bezig te zijn met wat eenieder het liefst wil: lekker volleyballen.