50 jaar Vios Volleybal

Oktober 2015 vond het jubileum jaar plaats van Vios volleybal, de vereniging bestond 50 jaar!

Hieronder enkele stukjes uit het speciaal gemaakte jubileum boekje, dit word de komende tijd aangevuld.

 

 

1 Jubileumjaar 2015
2015 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Zo worden gedurende het jaar op vele plaatsen minimum en maximum temperatuurrecords gebroken en raast op 25 juli de zwaarste zomerstorm sinds mensenheugenis over Nederland.
Niet alleen het klimaat doet van zich spreken, maar ons Koninkrijk der Nederlanden bestaat dit jaar 200 jaar. Vele festiviteiten hebben deze gebeurtenis opgeluisterd.
Het Europees Kampioenschap Volleybal voor Dames wordt gehouden in Nederland en België; alwaar “onze” dames zilver halen; een nieuwe mijlpaal voor het Nederlandse volleybal.
We staan dus in een illuster rijtje als je de gebeurtenissen van 2015 opsomt:
– maart 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
– mei 80 jaar Dierenpark Emmen
60 jaar Eurovisie Songfestival
– augustus 50 jaar VIOS Volleybal
– oktober 2e plek EK Nederlands Damesvolleybalteam
Allereerst willen wij het bestuur, de leden en verdere betrokkenen feliciteren met de bereikte mijlpaal. In die vijftig jaar is veel gebeurd. Vijftig jaar, waarin de vereniging is uitgegroeid – min of meer toevallig begonnen, omdat bij de opheffing van de Katholieke Jonge Middenstand een volleybal overbleef – van een groep met een paar pioniers tot een vereniging met meer dan 100 leden, waarvan een substantieel deel tot onze talentvolle jeugd behoort.
Dit is op eerste plaats een verdienste van het bestuur, maar daarnaast en niet in mindere mate ook een verdienste van al diegenen, die binnen de vereniging een deel van hun vrije tijd opofferen om VlOS Volleybal draaiende te houden; een woord van dank is hier zeker op zijn plaats.
Als laatste willen wij allen bedanken, die op een of andere wijze mee hebben geholpen aan de jubileumactiviteiten en het jubileumboekje.
Zonder hun hulp zou veel niet verwezenlijkt kunnen zijn.

De jubileum commissie bestond in 2015 uit onderstaande personen

(foto volgt)

2 VIOS Volleybal door de Jaren heen
__________________________________________________
Aan de inwoners van Beltrum, Voor-Beltrum, Avest en Lintvelde; L.S.
De R.K. Sportcentrale V.I.O.S. zou willen komen tot de oprichting van een afdeling volleybal. Iedereen is hierbij welkom en de bedoeling is, dat deze sport in de toekomst zowel binnen als buiten beoefend zal worden.
Natuurlijk willen wij t.z.t. ook in competitieverband gaan spelen, doch de mogelijkheid om onder elkaar wedstrijden te spelen willen wij zo ruim mogelijk houden.
Volleybal is een mooie sport die voor dames en heren, voor jonge maar ook voor wat oudere mensen zeer goed is en wij menen dat hiervoor in Beltrum momenteel wel belangstelling bestaat.
De minimum Leeftijd willen wij stellen op 17 jaar. Op vrijdag 27 aug. a.s. zal er ’s avonds om 8 uur in zaal Huinink te Beltrum een oprichtingsvergadering zijn waarbij u zich tevens kunt opgeven als lid van deze volleybalafdeling. Diegenen, die reeds lid of steunend lid van Vios zijn en voor Volleybal belangstelling hebben kunnen tevens Lid worden van de afdeling Volleybal.
Eventueel kunt zich ook als Lid opgeven iedere donderdagavond van 7 – 8 uur bij de heer Th. Heutinck, de Haarstraat 34 in Beltrum.
Het bestuur der R.K. Sportcentrale V.I.O.S.
Beltrum, 19 augustus 1965.
__________________________________________________

Het tenue, waarmee in die dagen werd gespeeld, was wit van kleur zoals op de hierboven geplaatste foto van het eerste damesteam te zien is. Daar in deze jaren het aantal leden klein was en voor trainingen toch een minimum aantal leden aanwezig moest zijn, is in deze tijd door het bestuur een afmeldingsplicht ingevoerd. Deze hield in, dat bij tweemaal niet verschijnen op de training zonder afmelden automatisch een schorsing volgde van 4 weken. Nadat de vereniging groter groeide, is de afmeldingsplicht gebleven, maar de schorsing is geleidelijk aan verdwenen.
Eind 1969 volgde dhr. B. Funck dhr. Bolster op als trainer van de eerste teams. Daar dhr. Funck als sportinstructeur was verbonden aan Kamp Holterhoek, werden in die tijd veel oefenwedstrijden gespeeld tegen het team van het Kamp met als hoogtepunt in 1970 een wedstrijd in het voorprogramma van het Nederlandse Militaire Volleybalteam.
In 1971 werd het eerste lustrum gevierd met een feestavond op 14 augustus bij het oude café de Kemper. Tijdens dit lustrum werd een volleybaltoernooi georganiseerd, waaraan 36 teams deelnamen. Dit toernooi is een eerste aanzet geweest voor het huidige trimvolleybaltoernooi.
Een jaar later wordt het eerste herenteam kampioen in de 2e klasse en promoveert naar de oude 1e klasse (de huidige promotieklasse).
Ondertussen was het aantal heren zo gegroeid, dat drie herenteams deelnamen aan de competitie. Dit gebeurde met wisselend succes, want in hetzelfde jaar dat heren 1 kampioen werd, werd heren 2 uit de competitie genomen vanwege het niet volledig invullen van de wedstrijdformulieren en het ongerechtigd meespelen van een speler. Heren 3 eindigde die competitie onderaan.
Gelukkig voor de vereniging was niet alleen de mannelijke jeugd geïnteresseerd in volleybal, wat uitmondde in het formeren van een meisjes-adspirantenteam in 1973. Na eerst een aantal toernooien te hebben afgewerkt, namen zij in de tweede helft van het competitiejaar ’73’74 voor het eerst deel aan de competitie. In dat zelfde jaar heeft een nieuw gevormde toernooicommissie de eerste versie van het trimvolleybaltoernooi op poten gezet. Dit was toen nog een tweedaags toernooi; zaterdags een nevobo-toernooi, waar onze dames de zege behaalden, en zondags een toernooi voor alle inwoners van Beltrum. Dit werd toen geopend door de Prins Carnaval, Jan de 1e, die ook ’s avonds de prijzen uitreikte.
Nadat de iets oudere jeugd al had laten zien belangstelling te hebben voor volleybal, bleek in 1974 dat ook de “kleintjes” graag wilden volleyballen. Dit uitte zich in de vorming van een groep mini-volleyballers. Ook werd dit jaar het oude tenue verwisseld voor een nieuw: een rood shirt met witte cijfers, witte broek en witte sokken. Het tenue was echter niet het enige dat wisselde; ook vond er een trainerswissel plaats. Dhr. K. van Katwijk nam in eerste instantie alle teams onder zijn hoede. Na een tijdje vond hij echter, dat er bij de heren niet genoeg inzet was op de training en zag hij er van af ze langer te trainen. De dames behield hij wel onder zijn hoede. De herentraining werd daarop verzorgd door de heer van Emsbroek uit Winterswijk. Deze blijft echter maar een half jaar, waardoor de heren alsnog de heer van Katwijk als trainer krijgen. Dat deze wisselingen hun effect hebben gehad op de teams blijkt wel uit het feit, dat het eerste herenteam op de laatste plaats in de 1e klasse eindigen en derhalve weer degraderen naar de 2e klasse. Ook heren 2 komt weer in beeld, daar ze nu voor de verandering twee strafpunten oplopen, vanwege het niet komen opdagen bij een competitiewedstrijd.
Dat heren 2 echter wel degelijk kon volleyballen, bewezen ze het jaar daarop. Na een tweede plaats in de 4e klasse en promotiewedstrijden gingen ze alsnog door naar de 3e klasse. De jeugd laat dit jaar voor het eerst van zich horen door een kampioenschap bij de adspiranten. De vereniging was echter nog niet uitgegroeid, want in 1976 groeide een nieuwe loot aan de volleybalstam: de dames recreanten. Tevens werd dit jaar het trimvolleybaltoernooi ingekort naar één dag, vanwege te weinig animo voor het nevobo-toernooi op zaterdag.
Bij de dames vond een trainerswissel plaats. Na lang zoeken werd de heer van Overvelde bereid gevonden de trainingen te verzorgen. De rest van de teams werden door eigen leden getraind. Dat bovenstaande een noodoplossing was bleek wel het volgende jaar toen de heer R. Jansen uit Neede werd aangetrokken als trainer voor het eerste dames- en herenteam. Dit was ook de tijd waarin de jeugd een speciale belangstelling van de afdeling genoot. Volleybalmiddagen e.d. werden georganiseerd om zoveel mogelijk jeugd bij de vereniging te krijgen en te houden. Zo speelde heren 1 onder andere een oefenwedstrijd tegen Grol 1 en werd een sterrit georganiseerd voor de jeugd. De senioren kregen voor het eerst lucht van de tweedaagse toernooien in het buitenland (Roeselare e.d.) en gaven zich hiervoor in groten getale op.
Na een aantal jaren in hetzelfde tenue te hebben gespeeld, vond men het in 1978 nodig een ander tenue aan te schaffen. Besloten werd om voortaan geheel in het blauw te spelen. Dit gold echter alleen voor de senioren.
Voor het eerst kon het trimvolleybaltoernooi niet worden uitgespeeld op het sportveld. Na een waterballet werden de finales in de gymzaal gespeeld. Ook voor het eerst was er nieuws van het damesfront; helaas in negatieve zin: Dames 1 eindigde op de laatste plaats en degradeerde naar de derde klasse. De jongens-adspiranten deden het dat jaar niet veel beter. Zij eindigden op de laatste plaats, maar omdat uit die klasse niet gedegradeerd kon worden, bleven zij erin.
Naast het trimvolleybaltoernooi werd in mei ook nog een ander toernooi georganiseerd door de dames in samenwerking met de dames van Grol. Jammer genoeg waren de prijzen, ijsjes, dezelfde middag nog gesmolten.
1979 was een belangrijk jaar voor de afdeling volleybal. In dit jaar kwamen namelijk de eerste besprekingen op gang, betreffende de eventuele bouw van een sporthal in Beltrum. Een openbare hoorzitting over een V.N.G.-rapport, betreffende de zaalaccomodatie in Beltrum werd bijgewoond. Vanuit het V.N.G. werd gesteld dat volleybal moest verhuizen naar een nieuw te bouwen sporthal. Toch zijn in dat seizoen de thuiswedstrijden nog in de gymzaal gespeeld.
Met het trimvolleybaltoernooi is ook dit jaar weer wat aan de hand. Door omstandigheden moet worden uitgeweken naar het sportveld bij café Bleumink-“De Viersprong”. Naast alle ontwikkelingen met betrekking tot de speelruimte, vonden binnen de vereniging ook veranderingen plaats. Dhr. W. Leussink volgde de heer Jansen op als trainer van Dames 1 en Heren 1 en 2. Dhr. J. Dijkman bleef de damesrecreanten trainen. De teams deden vooral in negatieve zin van zich spreken, enkele uitzonderingen daargelaten. Immers Meisjes adspiranten B en C werden beide laatste en Heren 2 kon zich alleen via promotie/degradatiewedstrijden ternauwernood handhaven in de derde klasse.
Gelukkig was de tendens het jaar daarop beter. Veel teams eindigden bovenin hun klasse en Dames 3 promoveerde via promotie/degradatiewedstrijden naar de 3e klasse. De teams waren naast op het veld ook te bewonderen op films die de heer J. Smit had gemaakt en die tijdens een vergadering werden getoond.

Dat preventie van sportblessures ook doorgedrongen was bij de afdeling volleybal, bewees de demonstratie van L. te Woerd tijdens een ledenvergadering, betreffende het juist aanleggen van bandages en tape.
Ook op ander gebied zat volleybal in de lift. Alsof het spelen in de sporthal extra krachten vrijmaakte, werden zowel Dames 1, Dames 2 en de Jongens Adspiranten kampioen of promoveerden ze naar een hogere klasse; Dames 1 naar de 2e klasse en Dames 2 naar de 3e klasse.
Dat volleyballers gevoelig zijn voor gezelligheid bleek wel uit het feit, dat A. Ratering en T. Hoitink tot aan een vergadering van de V.I.O.S. Centrale zijn geweest om uit te leggen waarom zij de kantine niet gezellig vonden en wat er huns inziens veranderd moest worden.
Het trimvolleybaltoernooi was ondertussen zo groot gegroeid, dat er gedacht werd aan het maken van eigen palen en netten i.p.v. het huren van deze benodigdheden. Na overleg werd besloten 25 stellen te maken en deze ook voor verhuur beschikbaar te stellen. Dhr. T. Hoitink zou dit onder zijn hoede nemen.
Datzelfde jaar is ook een evenementencommissie opgericht, min of meer toevallig ontstaan na het organiseren van een trip naar de EK-finale te Amsterdam.
Elk detail van de 50 jaar te beschrijven, voerde te ver. Vandaar dat de resterende jaren hieronder worden beschreven aan de hand van bijzondere gebeurtenissen.
Naast het gewone volleybal werd door enkele teams gedurende enkele jaren ook meegedaan aan het zitvolleybal, georganiseerd door de BRENG.
Ondanks alles was in de loop der jaren het jeugdaandeel in de vereniging onrustbarend afgenomen. Derhalve werd in 1987 besloten een jeugdcommissie in te stellen, die zich nog meer als normaal zou bezighouden met het aantrekken van jeugd.
Nadat de jeugd weer een beetje aangetrokken was, werd ook geprobeerd de financiële situatie iets aantrekkelijker te maken. Eén van de manieren was de sponsoring via wedstrijdballen, die in 1988 zijn aanvang vond. Daarnaast werd door de evenementencommisie een volleybaltoto gestart, waaraan elke twee weken de leden mee konden doen. De Grote Club Actie werd van stal gehaald en een verloting tijdens het trimvolleybaltoernooi werd gehouden.

In 2000 werd tijdens de ledenvergadering alarm geslagen voor wat betreft de financiële situatie. De begroting voor het volgende jaar liet een tekort zien van Fl. 10.860,00!! Besloten werd het daadwerkelijke tekort te verrekenen met de reserve die bij de Sportcentrale stond. Een contributieverhoging was echter onvermijdelijk.
Tevens was in 2000 een scholenproject gestart in samenwerking met de Nevobo, wat resulteerde in zoveel aanmeldingen dat met circulatievolleybal werd gestart.
Dat het herenvolleybal bij VIOS in een dalende lijn zat, werd in 2001 nogmaals bekrachtigd. Nadat al eerder het derde herenteam was opgeheven, hield in 2001 het eerste herenteam op te bestaan.
2005 zorgde voor een zwarte dag in onze geschiedenis. Op zaterdag 19 maart overleed Richard Hofstede in de sporthal tijdens het beoefenen van zijn sport. Deze gebeurtenis had een grote impact op zijn team en op onze vereniging. Bij de eerste thuiswedstrijd na zijn overlijden is hem de laatste eer bewezen door een minuut stilte in acht te houden.
2005 zorgde ook voor een dubbel gevoel, aangezien in juni het 40-jarig jubileum van VIOS Volleybal werd gevierd.
In de gemeente Berkelland werd in 2006 een convenant ondertekend voor een betere samenwerking tussen de volleybalverenigingen uit deze gemeente. Tevens werden dit jaar de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd, die nodig waren omdat de sportcentrale werd omgevormd naar een federatie.
Samen met DVV werd een buitentoernooi bij Halfweg georganiseerd als opvolger van het Trimvolleybaltoernooi.
Wederom namen talentvolle jeugdleden van VIOS in 2010 deel aan de selectietrainingen. Loreen groot Zevert, Lieke en Diede Papen, Carlijn Berendsen en Denise Ballast werden allen geselecteerd voor de regiotraining.
Ook VIOS Volleybal ging met zijn tijd mee. In 2011 kwam de website: www.viosvolleybalbeltrum.nl online.
Vooral van de volleybal waren er klachten over de nieuwe, felle lampen in de sporthal. Begin januari 2013 was folie over de lampen geplaatst op veld 2. Helaas had dit niet het gewenste effect. Voordat er nog donkerdere folie geplaatst werd, wilde de gemeente eerst nieuwe tl buizen plaatsen.
De verenigingsfeestavond werd weer opgepakt. Een aantal dames werd bereid gevonden deze avond te organiseren.
Om de vereniging ook beleidsmatig wat meer inhoud te geven, werd in 2013 een missie en een visie ontwikkeld.
Resteert het jaar 2014. In dit jaar had VIOS Volleybal 135 leden. Hiervan waren er 63 jeugdleden.