Nieuws

Vrijdag 19 November 2021:

Nieuwe Corona-maatregelen

Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist.

Door deze regelgeving zijn de standaard trainingen en de competitie tot het einde van het jaar komen te vervallen.

Hoe het verdere competitieverloop eruit gaat zien, is op dit moment moeilijk in te schatten en hangt af van de verdere richtlijnen van ons kabinet na 18 December. Zo gauw wij nieuws vanuit de Nevobo hierover ontvangen, zullen we dit via de geëigende kanalen gaan communiceren. Wel hebben we besloten dat we de komende zaterdagen gaan gebruiken om in de sporthal trainingen of onderlinge wedstrijden te organiseren om zo toch nog de mogelijkheid te hebben om te volleyballen. Dit geldt voor alle teams: CMV, Jeugd en Senioren. De precieze indeling hiervan wordt per week bekeken en hangt met name af van de beschikbaarheid en deelname van de verschillende leden en de trainers. Hou daarom de informatie hierover op de teamapps, email en andere communicatiemiddelen goed in de gaten.

Laten we hopen dat deze onderbreking van korte duur is, maar veel belangrijker: laten we er in ieder geval iets van maken in deze gewijzigde opzet en zo het plezier in het volleybal blijven behouden.

Voor de volledige sportprotocol, verwijzen wij graag naar de volgende link van het NOC NSF:
https://nocnsf.nl/sportprotocol
Opmerking: Dit protocol wordt regelmatig aangevuld en aangepast wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Het is daarom raadzaam dit protocol regelmatig te checken.

Naast het sportprotocol heeft het NOC NSF ook een handige lijst met vragen en antwoorden opgesteld voor de meest voorkomende vragen. Zie hieronder de link:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Opmerking: Deze FAQ wordt de komende dagen regelmatig aangevuld en aangepast wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Het is daarom raadzaam dit FAQ regelmatig te checken.