Jeugd Volleybal

Informatie jeugdvolleybal

Wat houdt jeugdvolleybal in?

Circulatievolleybal

De jongste jeugd begint met circulatievolleybal. Circulatievolleybal is de voorloper op het  ‘echte’ volleyballen. Voor jonge volleyballers is het  ‘echte’  volleyballen vaak nog niet aantrekkelijk en uitdagend, omdat de technieken nog te ingewikkeld zijn waardoor het spel te vaak na de eerste bal al stilvalt.
U zult begrijpen dat de kinderen op deze manier geen succeservaring opdoen en het op de duur demotiverend voor ze zal zijn. Daarom is het circulatievolleyballen opgericht. Deze vorm van volleybal kent zes verschillende spelniveaus, zodat ook de jongste volleyballers stapje voor stapje op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen. De zes niveaus vormen samen een uitgekiende methode die per niveau uitgaat van wat haalbaar is voor een gemiddeld kind van een bepaalde leeftijd. De laagste niveaus beginnen met vangen en gooien. Langzamerhand wordt het spel steeds meer uitgebouwd tot het  ‘echte’ volleybalspel. Meer informatie kunt u vinden op de site www.coolmovesvolley.nl van Nevobo.

Op het erg belangrijk is om het geleerde in de praktijk te oefenen is er voor de niveaus 1, 2 en 3 maandelijks een toernooi. Voor niveau 4 vinden er eens per maand twee wedstrijden plaats in de vorm van een competitie. Niveau 5 en 6 spelen elke week een wedstrijd in competitieverband, dus eigenlijk op dezelfde manier als het ‘echte’ volleybal. Na niveau 6 stromen de kinderen door naar het jeugdvolleybal.

Na het circulatievolleybal stromen de kinderen door naar de C-jeugd (12-14 jaar) van het jeugdvolleybal. Hier wordt al gespeeld met 6 spelers in een veld. Het veld is 9 bij 7 meter groot. De regels zijn gelijk aan die van het circulatievolleybal. Dat betekent dat een speler maximaal drie keer achter  elkaar mag serveren. Dit om te voorkomen dat een speler met een goede serve heel veel punten achter elkaar kan scoren. Er mag zowel onderhands als bovenhands geserveerd worden.

Na de C-jeugd volgt de B-jeugd (14-16 jaar) en de A-jeugd (16-18 jaar). Hier gelden dezelfde regels als bij de senioren.

Op een training vinden wij het belangrijk dat de techniek goed wordt aangeleerd. Dit wordt in verschillende oefenvormen aangeboden, van zeer eenvoudig tot steeds complexer. Enkele onderdelen zijn onderhands spelen, bovenhands spelen, serveren, blokkeren en aanvallen. Wanneer deze technieken redelijk beheerst worden, wordt er meer aandacht besteed aan de verschillende spelsystemen. Er wordt meer gespeeld met een vaste spelverdeler en er kunnen verschillende verdedigingsssystemen worden gespeeld.
Door steeds nieuwe dingen aan te leren hopen wij dat het plezier aanwezig blijft. De inzet van een speler zelf is natuurlijk erg belangrijk en ht spel wordt alleen maar leuker al je zelf beter gaat spelen. Gezelligheid hoort daar natuurlijk wel bij.

Teams

De teams worden samengesteld aan de hand van de prestatie van het kind en aan de hand van de leeftijd. Wij begrijpen dat vriendjes en vriendinnetjes graag bij elkaar in een één team zitten. Wij proberen hier rekening mee te houden, echter in de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn. De definitieve teamindeling ligt bij het bestuur, op advies van de technische commissie en de trainers. Hierover is geen discussie mogelijk.