Aanmelden als Lid

Aanmelden als lid

Bij Vios volleybal kun je volleyballen voor de lol of er fanatiek mee bezig zijn. Wij gaan er van uit dat dit goed samen kan gaan. Met plezier sporten staat bij Vios volleybal hoog in het vaandel.

Je mag 4 x gratis meedoen aan een training. Omdat de trainers graag rekening houden met jouw komst, is het verstandig om ons hierover van te voren te informeren. Dan hoor je ook bij welk team je de eerste keer kunt meetrainen. Je kunt hiervoor contact opnemen via de mail: info@volleybalviosbeltrum.nl.

Voor opgave van CMV leden kun je het opgaveformulier opvragen bij:

Rosan
e-mail: secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Kom je van een andere vereniging, dan moet de oude vereniging de speler afmelden en daarna kan de nieuwe vereniging de speler aanmelden. Spelerskaart (Nevobo-relatienummer) is persoonlijk en dient meegenomen te worden. Na 1 maart is het niet meer mogelijk om overgeschreven te worden naar een andere vereniging. Dit kan dan pas weer per 1 juli.

Als je de vereniging wilt verlaten, moet je dit schriftelijk melden aan de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen kunnen wij niet accepteren, omdat dit dikwijls tot verwarring leidt. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van elke seizoenshelft, dus voor 1 november of voor 1 april.  De reden hiervoor is, dat het volleybalseizoen loopt van 1 mei tot 30 april en de vereniging voor die periode een aantal verplichtingen voor de spelers aangaat. Daarnaast is een tussentijds vertrek erg onplezierig voor het betreffende team.
Mocht een lid zich lopende het seizoen afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting tot het einde van de lopende seizoenshelft(uitzonderingen daargelaten, één en ander in overleg met het bestuur).