Covid 19 Stappenplan Nevobo

Wat moet je doen als je binnen jouw team wordt geconfronteerd met corona-gerelateerde klachten en/of coronabesmettingen? Of wat moet je doen als je zelf wordt geconfronteerd met deze klachten?
Vanuit de Nevobo is onderstaand stappenplan ontwikkeld, die richtlijnen geeft, hoe te handelen in verschillende situaties.

Stappenplan Corona

Dit stappenplan is in samenwerking met een arts ontwikkeld waar ook de GGD in mee heeft gedacht. Dit stappenplan geeft richtlijnen hoe te handelen in verschillende situaties. In voorkomende gevallen kan de GGD anders adviseren. Het advies van de GGD is altijd leidend.