Privacy

Versie 12-09-2019

Privacy statement
V.I.O.S. volleybal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op V.I.O.S. volleybal. Hieronder geven we duidelijkheid. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door V.I.O.S. volleybal.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens, die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt V.I.O.S. volleybal persoonsgegevens?
V.I.O.S. volleybal verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• (Jeugd)leden en vrijwilligers
• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij V.I.O.S. volleybal of ooit een lidmaatschap hebben gehad
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
V.I.O.S. volleybal (ledenadministrator) verwerkt de persoonsgegevens in Sportlink, een administratieve applicatie. In de Sportlink voorwaarden zijn alle aspecten van de zg. bewerkersovereenkomst opgenomen.

Waarvoor verwerkt V.I.O.S. volleybal persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van V.I.O.S. volleybal of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal lid of relatie van V.I.O.S. volleybal bent, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je team of vereniging.

Privacy statement
Wanneer je lid wordt van de vereniging, vul je een aanmeldformulier in. Hierbij ontvang je ook een privacyverklaring waarin je kunt aangeven of je bezwaar hebt, dat foto’s of films gemaakt worden van jou en deze gedeeld worden op sociale media, de krant of op de website.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, verlengen spelerspassen, registeren als scheidsrechter bij de Nevobo enzovoorts.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het aanmeldformulier.

Verwerkt V.I.O.S. volleybal ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens, als wij dat moeten, op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval, verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan informatie over je gezondheid naar je trainer en coach.

Hoe gaat V.I.O.S. volleybal met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging, of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het bestuur, ledenadministratie en de ledenadministrator van de federatie kunnen bij je gegevens om je aan te melden bij V.I.O.S. volleybal en wijzigingen te verwerken. Zij kunnen, op verzoek van trainers, overzichten generen van gegevens van spelers om zo tot b.v. teamindelingen te kunnen komen, of te communiceren over teamaangelegenheden. Er zullen geen andere gegevens verstuurd worden dan strikt noodzakelijk. Het wedstrijdsecretariaat kan via een apart wachtwoord inloggen bij Nevobo om je zo in te delen in een team.
Alleen de penningmeester heeft aparte toegangsrechten tot het financiële gedeelte.
Wij wisselen geen gegevens uit met externe partijen.

Kan ik zien welke gegevens V.I.O.S. volleybal van mij verwerkt?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Je kunt bij de ledenadministratie opvragen welke gegevens van jou verwerkt worden. Dit zijn enkel de gegevens, die ook op het aanmeldformulier staan vermeld.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door V.I.O.S. volleybal kun je terecht bij het secretariaat.

Wijzigingen privacy beleid
V.I.O.S. volleybal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Disclaimer
De inhoud van www.volleybalviosbeltrum.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel V.I.O.S. volleybal tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt V.I.O.S. volleybal impliciet geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.