Technische Commissie

In de Technische commisie zitten de volgende personen:

Marloes Beerten
Klasien Groot zevert
vacature TC
vacature TC

Ze zijn te bereiken op het volgende mailadres: tc@volleybalviosbeltrum.nl

Taken Technische Commissie
– Adviseert het bestuur/jeugdbestuur over volleybal-technische zaken
– Beslissingsbevoegdheid blijft bij het bestuur.
– Zorgt voor de ontwikkeling en het onderhoud van een technisch beleid voor de gehele vereniging
– Zorgt, in overleg met het bestuur, voor alle teamopgaves voor het nieuwe seizoen aan NeVoBo
– Verzorgt ,in overleg met de trainers, de samenstellingen van de teams en de opgave aan de regiotrainingen
– Verzorgt de communicatie rondom teamsamenstelling/doorstroming en andere volleybal-technische zaken naar leden en ouders(bij jeugdleden).
– Houdt contact met (hoofd)trainers en (technische) begeleiders van de teams – heeft 2x per jaar overleg met trainers en/of coaches (vanaf CMV 4-jeugd)

Uitgangspunten Technische Commissie:

_ In principe blijft een team het gehele seizoen bij elkaar..uitzonderingen daargelaten.
– In de vakanties wordt vanaf de C-jeugd doorgetraind; de CMV-jeugd traint niet.
– De TC bekijkt spelers en teams vanaf de CMV-4 jeugd; dus alle competitie spelende teams.
– Elk jaar worden in week 49 met de jeugdtrainers overlegd over eventuele aanpassingen voor de 2e seizoenshelft. De TC geeft hierna het advies richting het bestuur.
– In week 50 zal worden gecommuniceerd over eventuele aanpassingen voor de 2e seizoenshelft naar jeugdleden en ouders.
– De leden van de TC zullen alle teams een aantal keren tijdens de wedstrijden en/of trainingen bekijken om zo een goed oordeel over de juiste teamsamenstelling te kunnen geven.