Protocol voor VIOS Teams bij Thuiswedstrijden

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Voor het betreden van sporthal de Sonders gelden de maatregelen van het RIVM.
Blijf thuis en laat je testen, als:
– Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
– Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
– Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.

Looproutes en voorschriften
– Er zijn looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de Sporthal, zodat iedereen
zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de pijlen op de
vloer.
– De kantine is gesloten conform eerdere berichtgeving.
– Bij binnenkomst staat een desinfectiepaal. Hierbij het verzoek om deze te gebruiken bij binnenkomst.
– In de sporthal geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 13 jaar bij binnenkomst en vertrek.
Daarnaast houden tellers, wedstrijdleiding en coronafunctionarissen hun mondkapje op.
Spelers, coach en scheidsrechter mogen tijdens de wedstrijd hun mondkapje af doen.

Voorbereiding Wedstrijd:
– Zorg er bij de wedstrijd voor dat het DWF vooraf en goed is ingevuld en dat alle coaches en tellers op
het formulier staan. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er
bron- en contactonderzoek gedaan moet worden. Dit voorkomt opstopping bij het gebruik van de tablet.
– ALLE sporters zijn verplicht in sportkleding naar de sporthal te komen.
– Kom zo laat mogelijk voor aanvang voor de wedstrijd.
– Tijdens de warming-up en time-out moet er 1,5 meter afstand gehouden worden.

Protocol wedstrijden
– Wisselspelers en coaches buiten het veld moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden.
– We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar
worden gebruikt.
– Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.
– Zorg dat je in de week voorafgaand aan je wedstrijd, het wedstrijdshirt en het broekje uitdeelt aan
de spelers. Vooraf aan de wedstrijd kan GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamer.
Na de wedstrijd worden de shirts en broekjes in de teamtas verzameld en gewassen.
– Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn.
Dit betekent dat er geen publiek welkom is. Ook bij jeugd- en CMV wedstrijden zijn geen toeschouwers welkom.

Na afloop van de wedstrijd
– Na de wedstrijd moeten de banken, ballen en scheidsrechtersstoel worden schoongemaakt door het thuisspelende team.
Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen aanwezig.
– Na de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk de sporthal om naar huis te gaan (tenzij je moet tellen of fluiten).