Protocol voor Gastteams Vios Volleybal Thuiswedstrijden

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Voor het betreden van de sporthal De Sonders gelden de maatregelen van het RIVM.
Blijf thuis en laat je testen, als:
– Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
– Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
– Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.

Looproutes en voorschriften
– Er zijn looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de sporthal, zodat iedereen
zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de pijlen op de vloer.
– Voor gasten zijn kleedkamers beschikbaar.
– Bij aankomst in de sporthal staat een bord waarop de kleedkamerindeling vermeld staat. Ook zie je hier de looproute naar kleedkamers.
– Kleedkamers zijn alleen via de zaal te betreden en worden via andere deur weer verlaten. Volg looproute.
– De kantine is gesloten voor onbepaalde tijd.
– Bij binnenkomst staat een desinfectiepaal. Gelieve hiervan gebruik te maken.
– In de sporthal geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen voor iedereen
vanaf 13 jaar bij binnenkomst en vertrek.
Daarnaast houden tellers, wedstrijdleiding en coronafunctionarissen hun mondkapje op.
Spelers, coach en scheidsrechter mogen tijdens de wedstrijd hun mondkapje af doen.
– Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de sporthal aanwezig zijn.
Dit betekent dat er geen publiek welkom is. Een uitzondering wordt gemaakt voor rijdende ouders van jeugdteams. Deze worden gezien als wedstrijdbegeleiding.

Voorbereiding Wedstrijden:
– ALLE sporters wordt verzocht zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te komen. In de aangewezen kleedkamer kan
men de schoenen eventueel kniebeschermers aan doen.
– Zorg er, indien mogelijk, bij de wedstrijd voor dat het DWF vooraf en goed is ingevuld en dat alle
coaches en tellers op het formulier staan. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting
bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
Dit voorkomt opstopping bij het gebruik van de tablet.
– Kom zo laat mogelijk voor aanvang voor de wedstrijd.

Protocol Wedstrijden
– Tijdens de warming-up en time-out moet er 1,5 meter afstand gehouden worden.
– Wisselspelers en coaches buiten het veld moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden.
– We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar
worden gebruikt.
– Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.

Na afloop van de wedstrijd
Na de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk de sporthal via de kleedkamer om te douchen of om naar huis te gaan.
– Na afloop van de wedstrijd heeft thuis douchen de voorkeur.
– Maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer.
– Maximaal 2 personen tegelijk onder de douche.
Deze maatregel geldt alleen voor leden van 13 jaar en ouder.