Het Bestuur & Commissies

De thuiswedstrijden van Vios volleybal worden op verschillende tijden gespeeld bij sportpark de Sonders Aversterweg 26  Beltrum

 

Het bestuur

Het bestuur van Vios Volleybal bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Stanley Heutinck
Haarstraat 27A
7156 LM Beltrum
Telefoon: 06-22 41 17 83
e-mail: voorzitter@volleybalviosbeltrum.nl

Secretaris

Carlijn Visser
Stationslaan 14
7141 DJ Groenlo
Telefoon: 06-30 74 91 17
e-mail: secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Penningmeester

Carmen Orriens
Schepersmaat 27
7156 JX Beltrum
Telefoon: 06-31 27 76 23
e-mail: penningmeester@volleybalviosbeltrum.nl

Bestuurslid Algemeen

Ilse te Fruchte
Ringweg 16
7156 RX Beltrum
Telefoon: 06-55 90 04 32
e-mail: ilse_te_fruchte@hotmail.com

Bestuurslid Algemeen en aanspreekpunt vioswijzer

Jitske Klein Nijenhuis
Heelweg 11
7156 NJ Beltrum
Telefoon: 06-19 89 12 54
e-mail: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Bestuurslid Jeugdzaken  en Facebook vios volleybal

Anne Slutter
Ringweg 15a
7156 SE Beltrum
Telefoon:06 53 76 01 63
e-mail: jeugdzaken@volleybalviosbeltrum.nl
email: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl Facebook

 

Bestuurslid jeugdzaken en Facebook vios volleybal

Lieke Penterman
e-Mail: jeugdzaken@volleybalviosbeltrum.nl

Bestuurslid jeugdzaken en Facebook vios volleybal

Diede Papen
Gaarden 25
7156 JV Beltrum
Telefoon: 06-83 54 37 93
e-mail: jeugdzaken@volleybalviosbeltrum.nl

 

 

Technische commissie

In de Techinise commisie zitten de volgende personen:

Stanley Heutinck
Klasien Groot zevert
Lieke Papen
Marloes Ribbers

Ze zijn te bereiken op het volgende mailadres: tc@volleybalviosbeltrum.nl

Taken Technische Commissie
– Adviseert het bestuur/jeugdbestuur over volleybal-technische zaken
– Beslissingsbevoegdheid blijft bij het bestuur.
– Zorgt voor de ontwikkeling en het onderhoud van een technisch beleid voor de gehele vereniging
– Zorgt, in overleg met het bestuur, voor alle teamopgaves voor het nieuwe seizoen aan NeVoBo
– Verzorgt ,in overleg met de trainers, de samenstellingen van de teams en de opgave aan de regiotrainingen
– Verzorgt de communicatie rondom teamsamenstelling/doorstroming en andere volleybal-technische zaken naar leden en ouders(bij jeugdleden).
– Houdt contact met (hoofd)trainers en (technische) begeleiders van de teams – heeft 2x per jaar overleg met trainers en/of coaches (vanaf CMV 4-jeugd)

Uitgangspunten Technische Commissie:

-In principe blijft een team het gehele seizoen bij elkaar..uitzonderingen daargelaten.
– In de vakanties wordt vanaf de C-jeugd doorgetraind; de CMV-jeugd traint niet.
– De TC bekijkt spelers en teams vanaf de CMV-4 jeugd; dus alle competitie spelende teams.
– Elk jaar worden in week 49 met de jeugdtrainers overlegd over eventuele aanpassingen voor de 2e seizoenshelft. De TC geeft hierna het advies richting het bestuur.
– In week 50 zal worden gecommuniceerd over eventuele aanpassingen voor de 2e seizoenshelft naar jeugdleden en ouders.
– De leden van de TC zullen alle teams een aantal keren tijdens de wedstrijden en/of trainingen bekijken om zo een geod oordeel over de juiste teamsamenstelling te kunnen geven.

Kledingcommissie:

In de kledingcommisie zitten de volgende personen;

Jolanda klein nijenhuis
Ilse te Fruchte
Jitske klein nijenhuis
Anne Slutter

Jolanda klein nijnehuis is het aanspreekpunt mbt nieuwe kleding voor de jeugd of kleding ruilen in verband met bijvoorbeeld te klein zijn. Je kunt hierover contact opnemen met Jolanda klein nijenhuis kledingcommisie@volleybalviosbeltrum.nl zij zal proberen zsm te reageren.

 

Vertrouwingspersoon

Vertrouwenscontactpersoon VIOS Volleybal
Als volleybalvereniging willen wij, dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hiervoor zorg te dragen, heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Binnen onze vereniging kunnen wel eens zaken spelen, die ongewenst zijn of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar, dat je liever iemand spreekt, die helemaal onafhankelijk is en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Onze vertrouwenscontactpersoon stelt zich hieronder voor.
Mijn naam is Marlies Stoteler. Jarenlang ben ik actief lid van VIOS volleybal geweest. Sinds de geboorte van mijn kinderen volleybal ik niet meer, maar heb ik gekozen voor andere sporten. Verder ben ik werkzaam als leerkracht in het speciaal basisonderwijs.
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, is dit een teken, dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen; ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand te praten, die onafhankelijk is en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Iedereen – jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden etc. – moet zich vrij voelen om mij te bellen of te mailen. Dus heb je een vraag of wil je mij iets voorleggen, voel je dan vrij om mij te bellen of te mailen. Ik ben bereikbaar op 06 –10014795 of per mail: vertrouwenscontactpersoon@volleybalviosbeltrum.nl
Ik ben er ook voor vragen, die kunnen spelen, vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen, die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent, dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan zo voorkomen worden. Voorbeelden van ongewenste situaties zijn:
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of
coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken
heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
De gesprekken, die tussen jou en mij plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreek ik geanonimiseerd – zonder aan te geven over wie het gaat – met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit, dan zal de vertrouwelijkheid, en daarmee ook de anonimiteit, worden opgeheven. Uiteraard wordt de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
Zoals je ziet, probeert Vios Volleybal op deze manier een klimaat te scheppen, waarin elk lid zich prettig voelt en waarbij het niet vreemd is om kritisch te zijn op het functioneren van de vereniging. Hiermee kunnen we elkaar helpen om bezig te zijn met wat eenieder het liefst wil: lekker volleyballen.